Innlegg

Planter til den store plantekassa

Spede forsøk på å så frø av sommergulrøtter

Saltdalshytta som den står i dag