Innlegg

Et lite innblikk i hagestua på seinsommeren

Fra inngangspartiet i slutten av august og begynnelsen av september 2017