Innlegg

Halloween på Store-nørve !!!

Planter som er tatt inn for overvintring

Inngangspartiet i oktober 2016

Noen planter må inn, andre kan være ute